پس از نزدیک به یک سال انتظار دومین مجموعه شعرم توسط انتشارات داستان سرا چاپ و منشر شد این مجموعه که شامل شعرهای سالهای ۸۵ تا ۸۸ من است ۶۴ صفحه است و سی شعر را در بر می گیرد. طرح جلد آن را دوست هنرمندم موسا عامری طراحی کرده است. 

علاقمندان برای تهیه آن می توانند به مراکز زیر مراجعه کنند و اگر موفق به این کار نشدند می توانند آدرس پستی خود را برای ارسال کتاب ایمیل کنند. 

این وبلاگ آمادگی درج نقد و نظرات مخاطبان عزیر را دارد.  

مراکز تهیه کتاب:

تهران : مرکز نشر ققنوس . بندر عباس : نمایشگاه کتاب جی بل  شهر کتاب واژه  کتابسرای استاد . میناب:کتابسرای تربیت کتاب فروشی عصر جدید. قشم : کتاب فروشی و لوازم التحریر محسن


«پازل»

تکه بریده از صورت این زن

باید کجای پازل قرار گیرد ؟

صفحه به شکل منحنی است

 با زنی و کودکی و مردی

و خیابانی که از میان منحنی می گذرد

و خانه ای خارج از صفحه

مرد پاورچین از حاشیه وارد می شود

به خانه فکر می کند که خارج از صفحه بنا شده

به کودک رها شده روی قوس منحنی

به درختان حاشیه جاده

به خودش

به خانه

به شانه های نحیفش زیر قوس منحنی

زن  باید...

زن باید کجای این صفحه قرار گیرد؟

اضطراب رها شده در چشم کودک

شانه های نحیف مرد

خانه بنا شده در ...

با عطسه زن

تمام وسعت صفحه روی شانه های مرد به هم می ریزد