در این چند وقتی که با وبلاگ نویسی آشنا شده ام از راهنمایی دوستان بسیاری استفاده کرده ام اما در این میان دوست ناشناخته ای با نام سیاورشن لطفش همیشه شامل حال من بوده است او صاحب وبلاگی به همین نام است دغدغه هنر ؛ فرهنگ وخیلی از چیزهای دیگر را داردواین قالب را هم همین دوست بسیار عزیز برای من طراحی کرده است که لازم می دانم از ایشان بسیار سپاسگزاری کنم در روزهای آینده شعر های جدید خودم را خواهم گذاشت