بالاخره با تلاش دوست عزیزم (رضا کرد بچه ) اولین مجموعه ام به نما یشگاه بین المللی کتاب تهران رسید از روز سیزد ه اردیبهشت هم منتظر دیدن دوستان خوبم در غرفه انتشارات مهررآوش هستم

 

یک صندلی مقابل دریا